Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Általános szerződési feltételek a www.finomkartya.hu weboldal használatáról. Frissítve: 2015. június 15.

1.Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

A www.finomkartya.hu honlapot az MKAD Online Trade Korlátolt Felelõsségû Társaság üzemelteteti.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a honlapon keresztül vásárol tõlünk Finom Kártyát úgy a közöttünk létrejövõ szerzõdés tartalmát – a vonatkozó kötelezõ érvényû jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerzõdési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg.

Ennek megfelelõen tartalmazza a jelen ÁSZF a szerzõdés létrejöttének feltételeit, a fizetési feltételeket, a Finom Kártya használatának szabályait.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése elõtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerzõdési Feltételekkel, a honlap használatával, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetõségeken!

 1. Bemutatkozó adatok, fogalmak, értelmezõ rendelkezések
Eladó/Vállalkozás adatai
Név: MKAD Online Trade Kft.
Székhely: 1074 Budapest Hársfa utca 21.
Levelezési cím: 1074 Budapest Hársfa utca 21.
Nyilvántartásba vevõ bíróság: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-194882
Adószám: 25015582-2-42
E-mail: info@finomkartya.hu
Honlap: www.finomkartya.hu
Bankszámlaszámok: 12010659-01465064-00100005 (Raiffeisen Bank)
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-78060/2014
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Sigmanet Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Elérhetõség: info@sigmanet.hu

Eladó: a kedvezményes vásárlásra jogosító kártyát értékesítõ fél

Felek: Eladó és Vevõ együttesen

Honlap: a www.finomkartya.hu weboldal, amely távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköznek minõsül

Finom Kártya: az akciós ajánlat igénybevételére jogosító igazolás, az étteremben történő, étlapról való fogyasztásra használható

Szerzõdés: Eladó és Vevõ között a vételár Vevõ általi megfizetésével létrejövõ adásvételi szerzõdés

Szolgáltató: a szolgáltatást a Finom Kártya beváltása ellenében ténylegesen a Vevõnek nyújtó harmadik fél

Vevõ/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevõ szerzõdést kötõ személy

 1. Az ÁSZF hatálya, az ÁSZF megváltoztatása

Az Ön és az Eladó között létrejött szerzõdésre a kötelezõen alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen ÁSZF vonatkozik. A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás elõtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történõ megjelenéstõl érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerzõdéseket nem érintik.

3.1. Az ÁSZF elfogadása

A felek között a weboldalon szerzõdés a kupon megvásárlásával jön létre. Ön a megrendelése véglegesítése elõtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A www.finomkartya.hu honlapon keresztül történõ vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövõ szerzõdés részét képezi.

A Felek között a szerzõdés abban az idõpontban jön létre, amikor a Vevõ a Finom Kártya vételárát megfizeti.

3.2. A szerzõdés nyelve

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerzõdések nyelve a magyar nyelv.

3.3. Tájékoztatás a szerzõdés formájáról

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerzõdések nem minõsülnek írásba foglalt szerzõdéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

3.4. Árak

A vételár az adott Finom Kártya mellett jól láthatóan és egyértelmûen feltüntetett összeg, az árak forintban értendõk, tartalmazzák az ÁFÁt.

Az ár megváltoztatásának jogát fenntartja az MKAD Online Trade Kft., mely a weboldalon történõ megjelenéssel egy idõben válik érvényessé, és a már megrendelt kuponok árát visszamenõleg nem befolyásolja.

 1. Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatónkat erre a linkre kattintva érheti el.

 1. Szerzõi jogok

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzõi mûnek minõsül, így annak minden része szerzõi jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni az MKAD Online Kft. írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 1. Egyéb

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerzõdés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 1. A digitális adattartalom mûködése, mûszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenõ adatokat szolgáltató szerverek elérhetõsége évi 99,9% feletti. A tárolt adatok védelme érdekében rendszeresen biztonsági mentést végzünk, és a vonatkozó szabványoknak megfelelõ tartalmú védelmi intézkedéseket vezettünk be.

 1. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttmûködési képessége

A weboldalon megjelenõ adatokat MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelõ erõsségû titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 1. Tájékoztató a honlap használatáról

9.1. A szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál szereplõ leírásokban adunk tájékoztatást. A képek esetenként illusztrációk, nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Az adatváltoztatás jogát fenntartjuk.

9.2. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelõsség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése elõtt lehetõsége van az Ön által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelõssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra és postázásra a megvásárolt Finom Kártya. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbevitelébõl, a pontatlanul megadott adatokból eredõ minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történõ teljesítésért felelõsségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége, az esetleges spam szûrõ, stb. a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerzõdés létrejöttét. A Vevõ kártérítési felelõsséggel tartozik az MKAD Online Trade Kft. felé minden olyan veszteség, felelõsség, költség tekintetében, amely abból fakadóan keletkezik, hogy a szerzõdést megszegi; a honlap Vevõ jelszavával történt használatával kapcsolatosan.

 1. A megrendelés menete

A weboldalon megrendelés kizárólag csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során rögzítésre kerülõ adatokról részletes tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató nyújt.

Az Eladó a Vevõ által tévesen megadott adatokért, és az ebbõl adódó esetleges kárért, késedelemért nem vállal felelõsséget.

A Vevõ vállalja a felelõsséget jelszavának titokban tartásáért.

Az Eladó harmadik személy részére nem szolgáltat ki adatot.

10.1. A Finom Kártya kiválasztása

A honlapon a „Finom Kártya rendelés” menüpontra kattintva választhatja ki a kívánt Finom Kártyát. A  kiválasztott Finom Kártyára kattintva találja az ismertetõjét, árát.

A sima Finom Kártya maximum 2 személyre szól, érvényességi ideje típustól függően 3 hónap, 6 hónap vagy 1 év.

A Finom Kártya Plusz maximum 4 személyre szól, érvényességi ideje típustól függően 3 hónap, 6 hónap vagy 1 év.

A kedvezmény érvényességi ideje a kártyán feltüntetésre kerül.

 1. A szerzõdés létrejötte

A Felek között a szerzõdés akkor jön létre, amikor a Vevõ az ajánlat árát az Eladó részére kifizeti.

12.1. A fizetés módja, feltételei

12.2. Fizetési módok

12.2.1.Bankkártyás fizetés

Önnek lehetõsége van bankkártyával fizetni az online vásárlás során.

12.2.2. Banki átutalás vagy készpénzbefizetés, számlaszámra

Ön az akciós ajánlat árát banki átutalással is kiegyenlítheti az alábbi bankszámlaszámokra:

12010659-01465064-00100005 (Raiffeisen Bank)

 1. A Finom Kártya átvétele

A Finom Kártyát a Vevő részére, az általa megadott postai levelezési címre juttatjuk el az ajánlat árának kiegyenlítését követően 1 héten belül.

Az Eladó a Vevõ által tévesen megadott adatokért, és az ebbõl adódó esetleges kárért, késedelemért nem vállal felelõsséget.

13.1. Megengedett kézbesítési cím

A Finom Kártya kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet. Magyarország határain kívülre történõ kézbesítési igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk személyes egyeztetés céljából.

 1. A Finom Kártya használatának szabályai

14.1. A kedvezmények a Finom Kártya típusánál, leírásánál feltüntetett éttermek megadott ajánlataira vonatkoznak.

14.2. Ha a felszolgáló kezébe lejárt kártya kerül, köteles azt bevonni és az MKAD Online Trade Kft. részére leadni.

14.3. A Finom Kártya névre szóló, és csak a kártya tulajdonosával együtt használható.

14.4. Telefonon történő asztalfoglalás minden esetben kötelező, és az étterembe történő belépéskor fel kell mutatni a Finom Kártyát.

14.5. A kedvezmény igénybevétele csak a kártya átadása ellenében történhet.

14.6. A pontos naprakész étteremlista a honlapunkon nyomonkövethető.

14.7. Ha a kártya megrongálódik, vagy elvész, a bejelentést követően mielőbb gondoskodunk újbóli legyártásáról, amiért 1.500 Ft / alkalom díjat számolunk fel.